Tag-Lagas

Huni’t awit ng ibon ay maglalaho
Mga hayop ay ayan na’t nagsisitago
Puno’y natutuyo, daho’y naglalagas
Magsisimula na muli ang tag-lagas

Lumalamig at gumiginaw na naman
Manipis na damit, di na kailangan
Init ng panahon ay di mababakas
Magsisimula na muli ang tag-lagas

Hahaba ang gabi, iikli ang araw
Matutulog lang at hindi na gagalaw
Tatamarin na rin ako lalong lumabas
Magsisimula na kasi ang tag-lagas

– sinulat noong September 12, 2014

Sa Sinag Ng Araw

Author’s Note: This is inspired by one of my favorite books and stories, “Alive” by Piers Paul Read. It’s a true-story novel about the Uruguay rugby team aboard by a plane that crashed in the Andes in 1972. I am inspired by their story, their faith, and their will to survive.  Here’s a poem that I wrote in my native tongue, Filipino, about it.

Minsan akala mo ay wala ng bukas
Ang pag-asa ay di mo na nababakas
Ngunit pagmasdan mo ang sinag ng araw
Ang imposible ay iyong matatanaw

Tuloy lang sa paglalakbay, kaya mo yan
Kailanma’y hindi ka Nya pababayaan
Sa gitna ng kawalan, Siya’ng silbing gabay
Lahat ng hirap ay mayroon ding saysay

Sa pagharap sa lamig ay yakap ka Nya
Siya ang tanging daan sa ‘yong pagkawala
At sa gabing madilim, Siya ang ‘yong ilaw
Manalig, magdasal at huwag kang bibitaw

Matatawid mo rin ang lahat ng bundok
Maaakyat at mararating ang tuktok
Sa kabilang dako, naroon ang patag
Magtiwala ka, di ka Nya ilalaglag

Maisip ma’ng ito na ang katapusan
Hanggang sa huli ay di ka Nya iiwan
Harapin ang pagsubok ng nakangiti
At ang paghihirap ay siyang mapapawi

Kung akalain mo ma’ng wala ng bukas
Huwag kang mangamba, ito ay magwawakas
Pagmasdan mo lang ang liwanag ng araw
Walang imposible sa Kanyang pananaw

– Marso 3, 2014