Kape At Antok

Author’s Note: I’ve been playing video game every night and I’m so sleepy the whole day because of that. Good thing I don’t have much to do at work so it’s okay to be in a zombie mode. Yesterday, coffee is no longer working for me and I ended up with this poem, written in my native language, Filipino.

Ilang kape na ang natungga
Antok ay di mawala-wala
Nais kong ipikit ang mata
At managinip na lang muna

Galong kape na ang nalaklak
Nakasara pa rin ang utak
Tara na! Gusto kong sumabak
Hikab!!! Bukas na lang ang balak

Baldeng kape na ang naubos
Isip ko ay di kumikilos
Gising na at gawin ang utos
Kaso antok ayaw maupos

– January 28, 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s