Tulala

Author’s note: I wrote this almost two years ago. I wrote this in the backseat of a van while we were driving to Ottawa. The picture was taken from that trip too. It’s written in my native tongue, Filipino, and it’s about my amazement with the clouds and the sky. Every time I look at the clouds and sky – I see peace, hope and freedom.

Sa mga ulap ako’y natutulala
Nabibighani sa taglay na ganda
At nasisilayan ang Siyang lumikha
At tila ang mundo’y napakapayapa

Sa kalangitan ako’y natutulala
Nagsasaad na lahat ay may pag-asa
At kung sa’n na di natitigil ang saya
Habang nakatitig ako’y nadadala

Sa kalawakan ako’y natutulala
Nagbibigay ng saya at sigla
Napapawi pa ang mga alala
Sinisimbolo na ang siyang paglaya

Sa mga ulap ako’y natutulala
Sa kalangitan ako’y nawawala
Sa kalawakan ako’y napapanganga
Tila natakasan na ang problema

– March 23, 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s