Monday Blues

photo credit to bradschmidt.net

photo credit to bradschmidt.net

Author’s Note: Garfield hates Mondays and this picture is the perfect fit for “Monday Blues”. I wrote this yesterday after a weekend that (always) feels so short.

Filipino Version:
Bitin na naman ang Sabado at Linggo
At kulang na kulang pa ang pahinga ko
Gusto ko ay palaging mamaluktot
Kasama ng aking unan at kumot
Kung maaari ay magpakabatugan
Humiga sa kama ng walang alisan
Hayaang buong araw akong matulog
At bawal ang kahit ano mang bulabog
Ngunit Lunes na naman pala ngayon
Dapat kumayod; kailangan bumangon
Kahit ako ay sobra pang inaantok
Kaladkarin na ang sarili papasok

English Version:
My weekends are always not enough
I need an extra day to recharge
I want a snooze, followed by a slumber
Be with my pillow and comforter
If I may, just let me hibernate
Never leave and stay lying on my bed
Allow me to nap and sleep all day
Disturbance is stricly prohibited
But today is actually a Monday
I must work; now, I need to get up
Though I’m sleepy and not in the mood
I have to drag myself and force my groove

– October 19, 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s