I Never Expected / Hindi Ko Inakala

Writer’s Note: This was originally written in my native tongue, Filipino. The english version is the translation.

You take me to a paradise each time you smile
Oh how you amaze me in every move you make
O dear, what kind of mystery is surrounding you?
I never expected I would enjoy having you

I want you to be here, to be always with me
I would do anything just to see you with glee
I promise to take care of you until the end
I never expected you’d be hope and happiness

My life has changed ever since we have first me
I now have a new purpose, a new perspective
You have set me free from this imprisonment
I never expected I could ever love this way

– October 15, 2018

Filipino (Original) Version:

Bawat ngiti mo’y nadadala ako sa paraiso
Bawat galaw ako’y talagang nabibighani mo
O giliw, ano bang misteryong nababalot sayo
Hindi ko inakalang matutuwa ako sayo

Nais ko ay laging nandito ka at kapiling ka
Gagawin ko ang lahat basta’t ikaw ay mapasaya
Pangako kong hanggang wakas ay aalagaan ka
Hindi ko inakalang ikaw ang pag-asa’t ligaya

Buhay ay nag-iba sa una pa lang nating tagpo
Ang aking pakay at pananaw ay iyo ring binago
‎Pinalaya mo ako sa aking pagkakabilanggo
Hindi ko inakalang kayang magmahal ng ganito

– October 12, 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s