Why Do You Write / Bakit Ka Nagsusulat?

IMG00351-20130102-1811

Why do you write?
Is it for the likes
To earn money
Is it just a hobby
Or just because

What if the end is near?
Ideas are running out
There are no more words
The fire is dying down
What’s left is only residue

Can you still write?
Even without an audience
Are you changing your ways to conform
Or would you just let it go
Then accept the faded dream

So why am I still writing?
Because this is why I’m breathing
Until the last drop of my ink
Even if there’s no one who reads
Because writing is my happiness

– February 13, 2019

Bakit ka nagsusulat?
Para ba sa likes
Para ba kumita
Libangan kaya
O dahil wala lang

Eh paano kung hanggang dun na lang?
Naubos na ang mga ideya
Wala ng mga salita
Upos na ang kandila
Latak na lang ang asa utak

Kakayanin mo pa bang magsulat?
Kahit wala namang nagbabasa
Babaguhin mo ba ang likha para sa iba
O hahayaan na lang maiga
At tanggapin ang paglaho ng pangarap

Eh bakit pa rin ako nagsusulat?
Dahil dito ako humihinga
Pipigain hanggang sa huling tinta
Kahit pa walang mambabasa
Dahil pagsusulat ng aking ligaya

– February 13, 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s