Kape At Antok

Author’s Note: I’ve been playing video game every night and I’m so sleepy the whole day┬ábecause of that. Good thing I don’t have much to do at work so it’s okay to be in a zombie mode. Yesterday, coffee is no longer working for me and I ended up with this poem, written in my native language, Filipino.

Ilang kape na ang natungga
Antok ay di mawala-wala
Nais kong ipikit ang mata
At managinip na lang muna

Galong kape na ang nalaklak
Nakasara pa rin ang utak
Tara na! Gusto kong sumabak
Hikab!!! Bukas na lang ang balak

Baldeng kape na ang naubos
Isip ko ay di kumikilos
Gising na at gawin ang utos
Kaso antok ayaw maupos

– January 28, 2015