I Never Expected / Hindi Ko Inakala

Writer’s Note: This was originally written in my native tongue, Filipino. The english version is the translation.

You take me to a paradise each time you smile
Oh how you amaze me in every move you make
O dear, what kind of mystery is surrounding you?
I never expected I would enjoy having you

I want you to be here, to be always with me
I would do anything just to see you with glee
I promise to take care of you until the end
I never expected you’d be hope and happiness

My life has changed ever since we have first me
I now have a new purpose, a new perspective
You have set me free from this imprisonment
I never expected I could ever love this way

– October 15, 2018

Filipino (Original) Version:

Bawat ngiti mo’y nadadala ako sa paraiso
Bawat galaw ako’y talagang nabibighani mo
O giliw, ano bang misteryong nababalot sayo
Hindi ko inakalang matutuwa ako sayo

Nais ko ay laging nandito ka at kapiling ka
Gagawin ko ang lahat basta’t ikaw ay mapasaya
Pangako kong hanggang wakas ay aalagaan ka
Hindi ko inakalang ikaw ang pag-asa’t ligaya

Buhay ay nag-iba sa una pa lang nating tagpo
Ang aking pakay at pananaw ay iyo ring binago
‎Pinalaya mo ako sa aking pagkakabilanggo
Hindi ko inakalang kayang magmahal ng ganito

– October 12, 2018

Is It A Sin? / Kasalanan Ba?

Writer’s Note: This is originally written in my native tongue, Tagalog, but I also wrote the English version shortly right after.

I’m ready to offer my life for you, my dear
I will give you everything just to see your glee
Even if it means to let you go, set you free
For your happiness is the only thing I need

As long as he can love you the same way as I do
As long as he can bring back the shine in your eyes
I no longer care if I’m left alone, crying
If this is the only way to see you smiling

Yet I am still dreaming that we’ll be together
To be able to kiss your red lips for one more time
That in the end, it will still be just me and you
Please tell me, is it a sin to still dream about you?

– February 22, 2018

Ang buhay ko’y handang ialay para sa’yo, sinta
Ibbigay ko ang lahat upang mapasaya ka
Kahit pa ang kapalit nito ay palayain ka
Pagka’t ang kaligayahan mo lang ang mahalaga

Basta’t pagmamahal ko sayo’y kayang tapatan nya
At maibalik nya ang mga kislap ng iyong mga mata
Hindi na baleng ako’y mag-isa at lumuluha
Kung ito ang paraan nang iyong ngiti ay makita

Ngunit ako’y nangangarap pa rin na makapiling ka
Na muling mahagkan ang iyong mga labing kay pula
Na balang araw ay magiging tayo pa ring dalawa
Kasalanan bang umasa at pangarapin ka pa?

– February 13, 2018

Bewildered Mind / Magulong Isipan

photo credit to 123RF.com

Author’s Note: I wrote the Filipino version first then translated it to English.

My absolutely bewildered mind
Is simply wandering everywhere
Without any hint of destination
Just circling without any vision

Travelled towards the north and the east
Hoping to have a gaze at the sun
But not even a trace of ray was seen
And the light leading the way was dim

Then walked towards the south and the west
Hoping for answers to be unveiled
Instead, only more questions were found
So in the dark, that’s where it landed

My absolutely bewildered mind
Just desiring for a destination
But it’s running in an endless road
Continuing its journey to unknown

Filipino Version:

Ang sadyang magulo kong isipan
Na naglalakbay kung saan-saan
Ngunit wala naming patutunguhan
Umiikot ng walang kabuluhan

Bumayba sa hilaga’t silangan
Umasang ang araw ay masilayan
Ngunit hindi man lang nasinagan
Ng liwanag na sana ay daan

Nilakad ang timog at kanluran
Upang maghanap ng kasagutan
Ngunit mga tanong ang natagpuan
Kaya’t sa dilim ang naging hantungan

Ang sadyang magulo kong isipan
Ang tanging hangad ay patutunguhan
Tumatakbo ng walang katapusan
Patuloy ang lakbay sa kawalan

– April 25, 2017

If I May / Kung Pwede Lang

IMG00351-20130102-1811

Author’s Note: The English poem is a translation of the poem I wrote in my native tongue, Filipino.

If I may, if only I can…
I will put an end to this chapter
Let my spirit and mind wander
To a place where there’s serenity

I dream to no longer be lame
So I could write with liberty
Then create stories and poetry
That would bring inspiration and glee

I want to have a new beginning
And leave behind all my worries
But I know it’s not yet meant to be
If I may, if only I can…

Kung pwede lang, kung kaya ko lang sana…
Tutuldukan ko na itong kabanata
Nang makapaglakbay ang utak at diwa
Patungo kung saan ay mapayapa

Pangarap kong hindi na maging lampa
Nang makapagsulat na ko ng malaya
At bumuo ng mga kwento at mga tula
Na magbibigay inspirasyon at saya

Nais ko na ng panibagong simula
Iwanan na itong mga pangamba
Ngunit alam kong hindi pa nakatakda
Kung pwede lang, kung kaya ko lang sana…

– January 21, 2017

Let It Be / Hayaan Lang

Author’s Note: Originally written in my native language, Filipino.

Rest the mind and slowly close your eyes
Listen to the sorrows of your heart
Together explore and take the journey
And discover peace and serenity

Then breathe deeply and just let it be
Do not be nervous, do not worry
Do not hold back tears, just let it flow
Continue your walk in this endless road

Then leave fear for mind and heart to be whole
To forget the pain; to learn to let go
To again seek for the hope that was lost
Then heart will be opened, be filled with joy

Filipino Version:

Ipahinga ang utak, ipikit ang mga mata
Pakinggan ang pusong sumisigaw at nagdurusa
Sabayan mo ito sa paglalakbay at paggala
At tuklasin ang daang tahimik at mapayapa

Huminga ng malalim, hayaang magpadala
Huwag kang mag-alala, huwag kang mangamba
Huwag pigilan ang pagdaloy ng mga luha
Sundan lang ang walang hanggan na kalsada

Iwan ang takot, utak at puso’y magiging isa
Malilimot ang sakit, matututong magparaya
Muling mahahanap ang nawalang pag-asa
At puso ay tuluyang bubukas at sasaya

– May 19, 2016

Kape At Antok

Author’s Note: I’ve been playing video game every night and I’m so sleepy the whole day because of that. Good thing I don’t have much to do at work so it’s okay to be in a zombie mode. Yesterday, coffee is no longer working for me and I ended up with this poem, written in my native language, Filipino.

Ilang kape na ang natungga
Antok ay di mawala-wala
Nais kong ipikit ang mata
At managinip na lang muna

Galong kape na ang nalaklak
Nakasara pa rin ang utak
Tara na! Gusto kong sumabak
Hikab!!! Bukas na lang ang balak

Baldeng kape na ang naubos
Isip ko ay di kumikilos
Gising na at gawin ang utos
Kaso antok ayaw maupos

– January 28, 2015