My Vows/Aking Pangako

wnyc org

photo credit to wnyc.org

Author’s Note: I woke up one morning and the last stanza, the one written in Filipino, was stuck in my head. It was originally meant to be a song but then again, how I can I put the melody? So I carried on and continued writing the poem then maybe one day, I can add music to it.

I was left captive in the dark
From all these failures I faced
My hope suddenly vanished
My mind closed, I didn’t care

My heart was full of bitterness
I was angry at the universe
When I failed to surpass this crisis
And I didn’t know where to turn

But I am aiming for a change
Be a freeman than a prisoner
Find the key to unlock my heart
And so I am making these vows

Pick up myself from all this mess
Get up and live without regrets
Embrace life with glee and a smile
And soon I will again see the light

Filipino (Original Version):

Sa dilim ako’y nabilanggo
Mula sa kabiguang natamo
Pag-asa ay biglang naglaho
Isipan ko ay sumarado

Puso’y nabalutan ng pait
Sa mundo ako ay nagalit
Nang di malampasan ang pasakit
At di alam kung saan kakapit

Ngunit hangad ko ng magbago
Ayaw ko ng maging preso
Buksan ang pusong nakakandado
Kaya’t heto ang aking pangako

Iangat na ang aking sarili
Bumangon na at huwag magsisi
Yakapin ang buhay ng may ngiti
Nang liwanag ay makitang muli

– April 6, 2016